Financování z ESIF

logo financování esif
V roce 2020 získala firma Learneron, SE podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR a cerpanou v ramci Specializovanych voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Learneron, SE na projekt Pokročilé inovativní datové struktury v podpoře celoživotního vzdělávání za účelem rozvoje služby LernerOn.Net na podporu zájemců o vzdělávání v dospělosti. Očekávaným výstupem je návrh, architektura a vzorová implementace datové architektury na bázi ontologického modelu propojených dat. Projekt Pokročilé inovativní datové struktury v podpoře celoživotního vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.